Η ασφάλιση και η απληστία του κέρδους – Π. ΣΙΜΙΤΣΕΚ (Έκδοση Ασφαλιστική Αγορά)

Δείτε το PDF