Σε περίπτωση νοσηλείας

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο ή Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο με την Εθνική Ασφαλιστική

Διαδικασία νοσηλείας σε μη Συμβεβλημένο ή μη Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο με την Εθνική Ασφαλιστική

Διαδικασία νοσηλείας για τους κατόχους του προγράμματος “Προνομιακή Προστασία”

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο (για κατόχους ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων)