Κορυφαίος Διευθυντής Ασφαλιστικών Πρακτόρων Εταιρικού Δικτύου στην Εθνική Ασφαλιστική